Fitness aquàtic i hidrocinesia

 

FORMACIÓ SUBVENCIONADA PER ATURATS

Certificat de professionalitat AFDA0111 – Nivell 3
(RD 146/2011, de 4 de febrero)

CURS HOMOLOGAT PEL ROPEC

790 hores

EN CURS (Tarragona)

Tarragona (L’Espai de Grup Serviesport)

Subvencionat

per aturats

Requisits

BATXILLERAT o equivalent*
*Es realitzarà prova d’accés per qui no tingui els requisits

Competència general

Programar, dirigir i instruir activitats dirigides cap a la millora de la condició física i la cura corporal, amb els elements propis del fitness aquàtic i de la hidrocinesia, per a la recuperació, cura i millora corporal, susceptibles d’aplicació en l’entorn aquàtic adaptant les activitats a les característiques dels usuaris, aplicant criteris de qualitat i sempre des de l’observança i promoció de la salut i el benestar.

Àmbit professional

Desenvolupa la seva activitat professional tant en l’àmbit públic, ja sigui l’Administració General de l’Estat, les administracions autonòmiques o locals, com en entitats de caràcter privat, ja siguin grans, mitjanes o petites empreses que ofereixin serveis de fitness aquàtic, hidrocinesia, condicionament físic i cura corporal en el mitjà aquàtic. La seva activitat es desenvolupa en piscines convencionals, piscines naturals, parcs aquàtics, centres SPA en: ajuntaments, empreses de serveis esportius, empreses de turisme actiu, empreses turístiques, hotels, càmping, balnearis, campaments, empreses de manteniment d’infraestructures i/o gestió esportiva, federacions esportives, clubs i associacions esportiu-recreatives i d’oci, gimnasos, comunitats de veïns, centres educatius i instal·lacions afins.

Mòduls certificats

 • MF0273_3: Valoració de les capacitats físiques – 130 hores
  • UF1703: Aplicació de tests, proves i qüestionaris per a l’avaluació de la condició física, biològica i motivacional – 90 hores
  • UF1704: Tractament de dades d’una bateria de tests, proves i qüestionaris de valoració de la condició física, biològica i motivacional – 40 hores
 • MF1663_3: Habilitats i seqüències de fitness aquàtic – 120 hores
  • UF1691: Domini tècnic, interpretació i execució de seqüències i composicions coreogràfiques en fitness aquàtic – 50 hores
  • UF1692: Disseny coreogràfic en fitness aquàtic – 70 hores
 • MF1664_3: Metodologia i pràctica del fitness aquàtic – 190 hores
  • UF1693: Programació en fitness aquàtic – 70 hores
  • UF1694: Direcció i dinamització en activitats de fitness aquàtic – 90 hores
  • UF1709: Esdeveniments en Fitness sec i aquàtic – 30 hores
 • MF1665_3: Hidrocinesia – 150 hores
  • UF1695: Disseny de protocols de hidrocinesia – 80 hores
  • UF1696: Direcció i dinamització de sessions de hidrocinesia – 70 hores
 • MF0272_2: Primers auxilis – 40 hores
 • MP0364: Mòdul de pràctiques professionals no laborals – 120 hores

Sectors productius

Esport
Lleure i temps lliure
Hoteleria i turisme

Ocupacions o llocs de treball relacionats

Entrenador/a personal de grups de hidrocinesia
Coordinador/a de activitats de hidrocinesia
Coordinador/a de activitats de fitness aquàtic
Instructor/a de fitness aquàtic