Entrenament en suspensió

CURS DE FORMACIÓ CONTINUADA

Certificat del Servei Públic d’Ocupació Estatal (SEPE)

100% AULA VIRTUAL

20 hores

TARRAGONA 18/05

BARCELONA 28/05

LLEIDA 09/06

Tarragona (L’Espai de Grup Serviesport)

Barcelona (EUROFITNESS)

Lleida (Royal Lleida)

Subvencionat

per treballadors/es

Requisits

Treballadors/es en actiu
Treballadors/es en situació de ERTE.
Autònoms/es
Persones a l’atur

REQUISITS TECNOLÒGICS
Per a un adequat seguiment de l’activitat, cal que els assistents tinguin ordinador o dispositiu mòbil amb accés a Internet i connexió wifi adequada.

Certificats

Certificat de participació i/o aprofitament del SEPE.

Dates i horaris

TARRAGONA

Dates aula virtual: del 18/05 al 27/05
Horari: de dilluns a divendres de 9:30h a 12h

BARCELONA

Dates aula virtual: del 28/05 al 08/06
Horari: de dilluns a divendres de 15h a 17h

LLEIDA

Dates aula virtual: del 09/06 al 18/06
Horari: de dilluns a divendres de 15h a 17h

Competència general

L’objectiu d’aquest curs és dotar a l’alumne per tal que sigui capaç de realitzar i dirigir entrenaments personals o en grup, aplicant els principis bàsics de l’entrenament en suspensió (el pes del cos i els braços de palanca, les postures específiques i els agafaments), explorar i practicar tècniques per a entrenar la força, la resistència, la coordinació, la rapidesa i la flexibilitat per a diferents nivells de Fitness amb el cos en suspensió i amb el material de cintes d’entrenament en suspensió. També aprendran noves tècniques de dirigir una sessió individual i noves tècniques per dirigir-ne una de col·lectiva, d’aquesta forma dotarem als nostres alumnes de les capacitats necessàries per a dur a terme sense cap mena de problemes tota classe de sessions pràctiques.

Àmbit professional

Desenvolupa la seva activitat professional tant en el sector públic com en el privat, dedicat a activitats fisicoesportives i recreatives.

Temari

T1. EQUIPAMENT I PRINCIPIS GENERALS
1.1 Introducció (entrenament funcional, suspensió, core).
1.2. Preparació de l’equipament de cintes.
1.3. Principis Generals de la progressió dels exercicis.
1.4 Variants i progressions per a augmentes i/o disminuir la intensitat.
1.5 Preparació d’un sessió

T2. CONCEPTES A APLICAR EN LA UTILITZACIÓ DE CINTES
2.1. Funció del Sistema muscular Diferència entre músculs globals i locals.
2.2. Propiocepció i sensomotricitat. Activitat retroalimenteu.
2.3. Cadenes cinètiques obertes i tancades.
2.4. Força reactiva del sòl (GRF).
2.5. L’estabilitat.

T3. EXERCICIS I LES SEVES PROGRESSIONS
3.1. Exercicis per al Core i el tren inferior.
3.2. Exercicis per al Core i el tren superior.

Sectors productius

Esport
Lleure i temps lliure
Turisme

Ocupacions o llocs de treball relacionats

Monitor/a d’aparells de gimnàs
Entrenador/a de condicionament físic en les SEP de gimnasos o poliesportius
Preparador/a físic/a
Entrenador/a personal
Promotor/a d’activitats de condicionament físic
Animador/a d’activitats de condicionament físic
Coordinador/a d’activitats de condicionament físic (fitness)
Tècnic/a de suport a la preparació física d’esportistes
Instructor/a de les activitats anteriors per a col·lectius especials

Metodologia

AULA VIRTUAL COM A FORMACIÓ PRESENCIAL

Classes en directe, el més semblant a una classe presencial. Les classes estaran programades en un calendari i uns horaris on els alumnes s’hauran de connectar al mateix temps que els formador.
L’assistència als cursos és obligatòria i el registre d’assistència seran les hores de connexió a temps real a les sessions a l’aula virtual.
Segons SEPE: “Es considerarà que un alumne ha finalitzat la formació quan hagi
assistit, al menys, al 75% de la durada de l’acció formativa”

Avaluació

Avaluació continua: 70% de la nota
Avaluació final: 30% de la nota
Cada professor en funció del curs escollirà les avaluacions: exàmens tipus test, presentació de vídeos, presentació de treballs, participació en fòrums al moodle,…
Com es tracta de cursos d’especialització i que donen eines per a que es pugui implementar directament allò aprés al lloc de treball amb persones de veritat, una persona no podrà aprovar el curs si no treu un mínim d’un 7 ja que considerem que hem d’exigir uns mínims de qualitat.

Professorat

Michael Fernández

Llicenciat en Ciències de l’Activitat Física i l’Esport, Cicle Formatiu de Grau Superior en Activitats físiques i esportives. Director del centre Royal Lleida.

Format en diversos camps de gestió i àrea tècnica esportiva (FPEF ciclismo indoor, SPINPOWER®, STC® ( Supensión Trainning Course), BOSU®, FUNTIONAL TRAINNING OMNIA®).

Fascinat per les activitats esportives amb un gran espectre funcional com les carreres
d’obstacles i disciplines esportives com el Crossfit.

Preguntes freqüents

I SI UN DIA NO PUC ASSISTIR?
En el cas de que un dia no es pugui assistir, no es tindrà accés al vídeo de la formació però si que es disposaran dels continguts en format PDF.

I SI TINC DUBTES?
Totes les sessions seran a temps real, per lo que el formador sempre deixarà un espai de la formació per resoldre dubtes.
En el cas que els dubtes sorgeixin fora de la sessió, els alumnes disposaran d’un espai per compartir els dubtes amb tots els companys o, en el cas que sigui un dubte personal, tindrà contacte directe amb el professor a través de missatges de la plataforma.

RECURSOS D’APRENENTATGE
La organització dels continguts i materials de cada assignatura estan preparats per a que sigui un aprenentatge pràctic i d’aplicació al món laboral.
El material de cada tema es presenta de la següent manera:
– Apunts de lectura obligatòria on es resumeix tot el que ha explicat el formador en l’aula virtual
– Activitats: per consolidar continguts i/o compartir idees amb altres companys
– Informació extra pels que vulguin profunditzar (articles, vídeos,…)

logo_fundae-1024x613