Operacions bàsiques de pastisseria

 

FORMACIÓ SUBVENCIONADA PER ATURATS

Certificat de professionalitat HOTR0109 – Nivell 1
(RD 1179/2008, de 11 de julio)

410 hores

Setembre 2020

Tarragona

L’Espai de Grup Serviesport

Subvencionat

per aturats

Competència general

Preelaborar, elaborar i presentar elaboracions senzilles de pastisseria i assistir seguint instruccions en la preparació d’altres més complexes, realitzant operacions bàsiques d’aprovisionament intern i aplicant tècniques i normes bàsiques de manipulació, preparació i conservació d’aliments.

Àmbit professional

Desenvolupa la seva activitat professional, com a ajudant, tant en grans com en mitjanes i petites organitzacions, tant públiques com privades, dedicades a la producció i servei de productes de pastisseria. En petits establiments de pastisseria pot desenvolupar la seva activitat amb certa autonomia.

Mòduls certificats

 • MF1333_1: Aprovisionament intern i conservació en pastisseria – 120 hores
  • UF0053: (Transversal) Aplicació de normes i condicions higienicosanitàries en restauració – 30 hores
  • UF0817: Aprovisionament intern en pastisseria – 30 hores
  • UF0818: Conservació en pastisseria – 60 hores
 • MF1334_1: Preelaboració, elaboració i presentació en pastisseria – 240 hores
  • UF0053: (Transversal) Aplicació de normes i condicions higienicosanitàries en restauració – 30 hores
  • UF0819: Preelaboració de productes bàsics de pastisseria – 90 hores
  • UF0820: Elaboracions bàsiques de productes de pastisseria – 90 hores
  • UF0821: Presentació i decoració de productes de rebosteria i pastisseria – 30 hores
 • MP0167: Mòdul de pràctiques professionals no laborals d’Operacions bàsiques de pastisseria – 80 hores

Sectors productius

Hostaleria
Turisme
Botigues especialitzades

Ocupacions o llocs de treball relacionats

Ajudant de pastisseria
Ajudant de magatzem de pastisseria
Empleat d’establiment de pastisseria