HOSTELERIA

Operacions bàsiques de pastisseria

Formació subvencionada per aturats

TARRAGONA