Creació i gestió de la marca personal i xarxes socials en la cerca de feina

CURS DE FORMACIÓ CONTINUADA

Certificat del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC)

25% AULA VIRTUAL / 75% TELEFORMACIÓ

35 hores

TARRAGONA 30/11/2020

Tarragona (L’Espai de Grup Serviesport)

Subvencionat
per a alumnes que hagin realitzat algun curs a la convocatòria FOAP 2018 i FOAP 2019

Requisits

Alumnes que hagin realitzat algun curs a la convocatòria
FOAP 2018 i FOAP 2019

REQUISITS TECNOLÒGICS
Per a un adequat seguiment de l’activitat, cal que els assistents
tinguin ordinador o dispositiu mòbil
amb accés a Internet i connexió wifi adequada.

Certificats

Certificat de participació i/o aprofitament del SOC.

Dates i horaris

Del 30/11 al 21/12 de 2020

Aula virtual: de 16h a 18h (4 sessions)
30 de novembre
9, 14 i 15 de desembre

Prova final: 21 de desembre

Objectiu general

Crear o revisar la Marca Personal per a projectar una imatge, capacitats i personalitat, en les diferents xarxes socials amb l’objectiu de facilitar la inserció laboral o la millora de l’ocupació.

Objectius específics

 1. Aproximar-se al concepte de marca personal i el seu impacte en la inserció laboral.
 2. Donar rellevança al fet d’autoconèixer-se i de trobar la pròpia proposta de valor.
 3. Aproximar-se al significat de la comunicació per a comunicar i mostrar-se a través de les xarxes socials.
 4. Conèixer el procés de disseny d’una estratègia de comunicació per a la gestió del propi pla d’acció.
 5. Aproximar-se a les xarxes socials més populars.
 6. Adquirir eines i recursos per al disseny d’un pla de continguts propi per a xarxes socials.
 7. Generar sinèrgies i espais d’intercanvi de coneixements i experiències entre totes.

Temari

Mòdul 1 MARCA PERSONAL

Continguts teòrics pràctics (15h)

Marca Personal
–  Què és Marca Personal?
–  Tenim una Marca Personal. Quina és la teva?
–  Impacte de la Marca Personal en la inserció laboral.

Identitat digital i reputació On-line
–  Conèixer la nostra petjada.
–  El que depèn de tu. El que depèn de tercers.
–  Identitat actual i futura.

Personal Branding per la inserció laboral
– Estratègia on-line.
– Networking.

Les Xarxes de Contactes o Networking professional, característiques
–  Tipus de Contactes: grups primaris i secundaris.
–  Tipus de Xarxes relacionals: presencials i virtuals.

Mòdul 2 XARXES SOCIALS PER A GESTIONAR LA MARCA PERSONAL

Continguts teòrics pràctics (20h)

Eines 2.0 per a crear la teva marca
–  Creació d’un blog.
–  Elecció de xarxes per a la creació de la nostra marca.
–  LinkedIn.
–  Facebook.
–  Google+.
–  Twitter.
–  Youtube.
–  About.me.

Landing Page

Gestió de la Privacitat

Monitorització i seguiment

Professorat

FORMADOR: Núria Loras Boada

 • Sòcia fundadora de la cooperativa El Far Cooperatiu
  (novembre de 2018 – actualitat)
  Responsable de l’àrea de Comunicació. Assessorament i creació d’estratègies de comunicació i màrqueting especialitzat en organitzacions de l’economia social i solidària.
 • Responsable del Departament de Comunicació
  Fundalis (maig de 2016 – novembre de 2018)
  Responsable del Departament de Comunicació de Fundalis, entitat social formada per les Fundacions Onada (Tarragona), Santa Teresa (El Vendrell) i Ginac (Valls), creades per donar servei i atendre persones amb diversitat funcional.
 • Formadora en comunicació
  Federació Catalana de Voluntariat Social (març de 2016 – actualitat)
  Formadora de cursos puntuals de la Federació Catalana de Voluntariat Social, relacionats amb l’àmbit de la comunicació.
 • Responsable del Departament de Comunicació i membre de l’equip directiu
  Grup Serviesport (agost de 2012 – maig de 2016)
  – Creadora i responsable del Departament de Comunicació del Grup Serviesport, empresa de prestació de serveis de formació, lleure i esport. Gestió de la comunicació de les diferents empreses i projectes del grup. Elaboració de projectes per a concursos públics.
  – Direcció de l’Hotel d’Entitats de Tarragona, instal·lació de l’Ajuntament de Tarragona.
 • Coordinadora del programa de formació per a persones amb discapacitat
  Escola de Formació Activa i Continuada (EFAC), Grup Serviesport (gener de 2013 – maig 2016)
  – Coordinació del programa de formació del Servei d’Ocupació de Catalunya de l’EFAC, específic per a persones amb discapacitat.
  – Formadora dels cursos: “Polivalent d’Informàtica”, “Creació de pàgines Web”, “Cuidador de discapacitats” i “Animació esportiva. Col·lectius amb risc d’exclusió social”.
 • Coordinadora i tècnica de comunicació
  Club dels Tarraconins, Ajuntament de Tarragona (agost de 2009 – juliol de 2012)
  – Gestió tècnica del projecte, coordinació de l’equip i responsable de comunicació i relacions externes. Suport al programa de cerca de patrocinis per a aquest club infantil.
  – Direcció i producció del Parc Infantil de Nadal de Tarragona des del 2011 fins al 2014.

Avaluació

Avaluació

El 70% de la nota serà mitjançant avaluació continuada. Es tracta de les sessions virtuals que es faran en directe i de les pràctiques proposades a través del moodle. Aquestes activitats serviran per avaluar i certificar les competències i objectius plantejats així com assegurar que el teu procés d’aprenentatge és correcte.
El 30% de la nota serà mitjançant avaluació final consistent en una prova/supòsit pràctic.
Criteris d’avaluació

Per tal de superar el curs, els participants hauran d’haver:

 1. Assistit a 3 de les classes virtuals en directe i realitzat totes les pràctiques proposades en l’entorn virtual moodle dins del termini establert,
  o assistit a totes les classes virtuals en directe i realitzat 3 de les activitats proposades en l’entorn virtual moodle dins del termini establert.
 2. Presentat la prova/supòsit pràctic final, el dia de la convocatòria.

Metodologia

AULA VIRTUAL I TELEFORMACIÓ

Hi haurà 4 classes en directe, el més semblant a una classe presencial. Les classes estaran programades en un calendari i uns horaris on els alumnes s’hauran de connectar al mateix temps que el formador. La resta serà mitjançant la teleformació, on cada alumne podrà connectar-se quan vulgui i seguir el seu propi ritme de treball.

L’assistència als cursos és obligatòria i el registre d’assistència seran les hores de connexió a temps real a les sessions a l’aula virtual i la realització dels exercicis plantejats a la plataforma virtual.

Segons SOC: “Es considerarà que un alumne ha finalitzat la formació quan hagi assistit, al menys, al 75% de la durada de l’acció formativa”. Igualment, cal presentar el 100% de les activitats formatives per a ser avaluat.

Preguntes freqüents

I SI UN DIA NO PUC ASSISTIR?
En el cas de que un dia no es pugui assistir, no es tindrà accés al vídeo de la formació però si que es disposaran dels continguts en format PDF.

I SI TINC DUBTES?
Totes les sessions seran a temps real, per lo que el formador sempre deixarà un espai de la formació per resoldre dubtes.

En el cas que els dubtes sorgeixin fora de la sessió, els alumnes disposaran d’un espai per compartir els dubtes amb tots els companys o, en el cas que sigui un dubte personal, tindrà contacte directe amb el professor a través de missatges de la plataforma.

RECURSOS D’APRENENTATGE
La organització dels continguts i materials de cada assignatura estan preparats per a que sigui un aprenentatge pràctic i d’aplicació al món laboral.

El material de cada tema es presenta de la següent manera:

– Apunts de lectura obligatòria on es resumeix tot el que ha explicat el formador en l’aula virtual

– Activitats: per consolidar continguts i/o compartir idees amb altres companys

– Informació extra pels que vulguin profunditzar (articles, vídeos,…)

 

logo_fundae-1024x613