Socorrisme en instal·lacions aquàtiques

 

FORMACIÓ SUBVENCIONADA PER ATURATS

Certificat de professionalitat AFDP0109 – Nivell 2
(RD 711/2011, de 20 de mayo, modificado por el RD 611/2013, de 2 de agosto)

CURS HOMOLOGAT PEL ROPEC

370 hores

Pendent d’assignar

data d’inici

Tarragona (L’Espai de Grup Serviesport)

El Vendrell (Gimnàs Record)

Calafell (Masia Vilarenc Zenit)

Lleida (Royal Lleida)

Tortosa

Subvencionat

per aturats

Requisits

ESO o equivalent*
*Es realitzarà prova d’accés per qui no tingui els requisits

Competència general

Vetllar per la seguretat de les persones usuàries de piscines i instal·lacions aquàtiques, revenint situacions potencialment perilloses i intervenint de forma eficaç davant un accident o situació d’emergència.

Àmbit professional

Aquesta activitat es desenvolupa tant al sector públic com en el privat, dedicat a la prevenció, vigilància i rescat en centres d’activitat aquàtica: piscines convencionals, piscines naturals, parcs aquàtics… a: Ajuntaments: departaments d’esports, turisme o infraestructures. Empreses de serveis esportius. Empreses de turisme actiu. Empreses turístiques: hotels, càmping, balnearis, etc. Empreses de manteniment d’infraestructures i/o gestió esportiva. Clubs esportivorecreatius i de lleure. Gimnasos. Comunitats de veïns. Centres educatius i instal·lacions afins.

Mòduls certificats

  • MF0269_2: Natació – 120 hores
    • UF0907: Habilitats i destreses bàsiques en el medi aquàtic – 40 hores
    • UF0908: Tècniques específiques de natació en el medi aquàtic – 80 hores
  • MF0270_2: Prevenció d’accidents en instal·lacions aquàtiques – 40 hores
  • MF0271_2: Rescat d’accidentats en instal·lacions aquàtiques – 90 hores
  • MF0272_2: Primers auxilis – 40 hores
  • MP0186: Mòdul de pràctiques professionals no laborals – 80 hores

Sectors productius

Esport
Lleure i temps lliure
Turisme

Ocupacions o llocs de treball relacionats

Socorrista en piscines
Socorrista en parcs aquàtics
Socorrista en piscines naturals