Socorrisme en espais aquàtics naturals

 

FORMACIÓ SUBVENCIONADA PER ATURATS

Certificat de professionalitat AFDP0209 – Nivell 2
(RD 711/2011, de 20 de mayo, modificado por el RD 611/2013, de 2 de agosto)

CURS HOMOLOGAT PEL ROPEC

420 hores

BARCELONA 20/07

Barcelona

(Eurofitness)

Subvencionat

per aturats

Requisits

ESO o equivalent*
*Es realitzarà prova d’accés per qui no tingui els requisits

Horaris

De dilluns a divendres de 15 a 21h

i dissabte de 9 a 15h

Competència general

Vetllar per la seguretat de les persones usuàries de zones de bany públic en espais aquàtics naturals, de forma autònoma o integrat en un equip de rescat i socorrisme, vetllant per la seguretat, prevenint que es produeixin situacions potencialment perilloses, realitzant un vigilància permanent i eficient i intervenint de forma eficaç davant d’un accident o situació d’emergència.

Àmbit professional

Desenvolupa la seva activitat professional tant en el sector públic com en el privat, dedicat a la prevenció, vigilància i rescat en espais aquàtic naturals (platges marítimes i fluvials, rius, llacs i embassaments, entre altres); ajuntaments (equips de rescat i socorrisme i unitats d’intervenció aquàtica); empreses de serveis esportius en espais aquàtics naturals; empreses de turisme en espais aquàtics naturals i ports esportius, clubs i federacions amb activitat en el medi aquàtic.

Mòduls certificats

 • MF0269_2: Natació – 120 hores
  • UF0907: Habilitats i destreses bàsiques en el medi aquàtic – 40 hores
  • UF0908: Tècniques específiques de natació en el medi aquàtic – 80 hores
 • MF1082_2: Prevenció d’accidents en espais aquàtics naturals – 60 hores
 • MF1083_2: Rescat d’accidentats en espais aquàtics naturals – 120 hores
  • UF1499: Tècniques de natació i condició física en el rescat d’accidentats en espais aquàtics naturals – 30 hores
  • UF1500: Extracció i trasllat d’accidentats en espais aquàtics naturals – 90 hores
 • MF0272_2: Primers auxilis – 40 hores
 • MP0187: Mòdul de pràctiques professionals no laborals – 80 hores

Sectors productius

Esport
Lleure i temps lliure
Turisme

Ocupacions o llocs de treball relacionats

Socorrista en platges marítimes
Socorrista en platges fluvials
Socorrista en llacs i embassaments
Socorrista de suport en unitats d’intervenció aquàtica
Socorrista en activitats aquàtiques en l’entorn natural
Socorrista en activitats nauticoesportives