Pilates MAT

CURS DE FORMACIÓ CONTINUADA

Certificat del Servei Públic d’Ocupació Estatal (SEPE)

50% AULA VIRTUAL / 50% PRESENCIAL

90 hores

LLEIDA 21/10/2020

BARCELONA Gener 2021

Tarragona (L’Espai de Grup Serviesport)

Barcelona (EUROFITNESS)

Lleida (Royal Lleida)

Subvencionat
per treballadors/es en actiu del sector esportiu
per a treballadors/es en situació d’ERTE de qualsevol sector
per autònoms/es i persones a l’atur

Requisits

Treballadors/es en actiu
Treballadors/es en situació de ERTE.
Autònoms/es
Persones a l’atur

REQUISITS TECNOLÒGICS
Per a un adequat seguiment de l’activitat, cal que els assistents tinguin ordinador o dispositiu mòbil amb accés a Internet i connexió wifi adequada.

Certificats

Certificat de participació i/o aprofitament del SEPE.

Dates i horaris

Del 19/10/2020 al 29/12/2020

Aula virtual: dimecres i divendres de 9h a 11h

Presencial: dissabtes de 9h a 14h

Competència general

L’objectiu del curs és dotar a l’alumne amb les capacitats necessàries que ha de tenir un instructor de Pilates, és a dir, haurà de ser capaç de dissenyar, programar i dirigir sessions de Pilates Mat de forma autònoma i escollint el nivell més adequat per a cada una de les diferents classes que realitzi en el seu dia a dia, siguin individuals o col·lectives. A tot això anterior hem de sumar que hauran de saber utilitzar implements, controlar el to de veu en cada moment de la sessió, tindre molt clara la biomecànica i l’anatomia d’entre altres ítems importants del Pilates Mat. Òbviament sense oblidar que tot ha d’anar dirigit a saber analitzar que necessita cada client i que serà el millor per al seu estat de salut. És vital aprendre que cada persona és un món i com a tal cada una necessita una sessió diferent, i el monitor de l’activitat ha de ser capaç de poder donar aquesta adaptabilitat a cada un dels participants.

Àmbit professional

Desenvolupa la seva activitat professional tant en el sector públic com en el privat, dedicat a activitats fisicoesportives i recreatives.

Ocupacions o llocs de treball relacionats

Instructor Pilates MAT

Temari

UD1. INTRODUCCIÓ Al MÈTODE PILATES
1.1. DEFINICIÓ I BENEFICIS (PUNT 1.4. ÍNDEX SEPE)
1.2. HISTÒRIA DE JOSEPH PILATES (PUNT 1.5. ÍNDEX SEPE)
1.3. PRINCIPIS DEL MÈTODE PILATES (PUNT 2.1./2.4./2.5./2.8. ÍNDEX SEPE)
1.4. FILOSOFIA DEL MÈTODE PILATES

UD2. ANATOMIA DEL MÈTODE PILATES
2.1. GENERALITATS ANATÒMIQUES
2.2. ANATOMIA DEL CORE I DE LA COLUMNA VERTEBRAL (PUNT 1.1./1.2./2.2./2.8./2.9. ÍNDEX SEPE)
2.3. ANATOMIA DE L’EXTREMITAT INFERIOR (PUNT 2.9. ÍNDEX SEPE)
2.4. ANATOMIA DE L’EXTREMITAT SUPERIOR (PUNT 2.9. ÍNDEX SEPE)
2.5. ANATOMIA I FISIOLOGIA DE LA RESPIRACIÓ (PUNT 1.3./2.5./2.6./2.7. ÍNDEX SEPE)
2.4. ANATOMIA FUNCIONAL DEL MOVIMENT EN PILATES (PUNT 2.2./2.3./2.4./2.9./4.6. ÍNDEX SEPE)

UD3. L’ENSENYAMENT DEL MÈTODE PILATES
3.1. CONCEPTES BÀSICS. TERMINOLOGIA.
3.2. PROGRESSIÓ.
3.3. ELS FONAMENTS.
3.4. METODOLOGIA D’ENSENYAMENT.

UD4. ESTRUCTURA D’UNA SESSIÓ
4.1. PARTS D’UNA SESSIÓ (PUNT 4.1./4.2./4.3. ÍNDEX SEPE)
4.2. MAT INTRODUCTORI.
4.3. MAT COMPLETO.
4.4. ADAPTACIONS. POBLACIONS ESPECIALS. (PUNT 4.4./4.7. ÍNDEX SEPE)

UD5. MATERIAL ALTERNATIU PER A PILATES MAT
5.1. FOAM ROLLER
5.2. SOFT BALL & FIT BALL (PUNT 3.1. ÍNDEX SEPE)
5.3. BANDA ELÀSTICA (THERA BAND) (PUNT 3.2. ÍNDEX SEPE)
5.4. POWER CIRCLE

Professorat

FORMADORA DE LLEIDA: Silvia Mestre

Llicenciada en Ciències de l’Activitat Física i l’Esport

Màster Oficial de Director Esportiu i mestrança de Gimnàstica Rítmica per la Universitat de Lleida.

Instructora de Peak Pilates System Mat, Reformer i Cadillac, Barcelona.

Amb més de 15 anys d’experiència en el sector del Fitness; instructora especialitzada en pilates i contrologia, coach de gimnàstica i entrenadora personal.

Docent de dansa i expressió corporal a la Universitat de CAFE EUSES TE i Mat

Pilates a la universitat de CAFE Lleida.

Campiona del món de Fitness body Move novembre 2018, modalitat del culturisme natural que combina força i flexibilitat.

Avaluació

Avaluació continua: 70% de la nota

Avaluació final: 30% de la nota

Cada professor en funció del curs escollirà les avaluacions: exàmens tipus test, presentació de vídeos, presentació de treballs, participació en fòrums al moodle,…

Com es tracta de cursos d’especialització i que donen eines per a que es pugui implementar directament allò aprés al lloc de treball amb persones de veritat, una persona no podrà aprovar el curs si no treu un mínim d’un 7 ja que considerem que hem d’exigir uns mínims de qualitat.

Metodologia

Classes en directe, el més semblant a una classe presencial. Les classes estaran programades en un calendari i uns horaris on els alumnes s’hauran de connectar al mateix temps que el formador.

L’assistència als cursos és obligatòria i el registre d’assistència seran les hores de connexió a temps real a les sessions a l’aula virtual. Segons SEPE: “Es considerarà que un alumne ha finalitzat la formació quan hagi assistit, al menys, al 75% de la durada de l’acció formativa”

AULA VIRTUAL I FORMACIÓ PRESENCIAL

Entenem que els nostres cursos tenen un component pràctic important, és per aquest motiu que els cursos es faran un 50% de les hores en aula virtual i 50% presencials.

Sobretot és IMPORTANT que abans d’apuntar-vos a un curs reviseu la seu on es fa ja que serà el lloc de les classes presencials:

– A Lleida es realitzaran al centre esportiu Royal Lleida (Carrer Baró de Maials, 119, 25005 Lleida)

– A Barcelona al Eurofitness Perill (Carrer del Perill, 16, 08012 Barcelona)

Preguntes freqüents

I SI UN DIA NO PUC ASSISTIR?
En el cas de que un dia no es pugui assistir, no es tindrà accés al vídeo de la formació però si que es disposaran dels continguts en format PDF.

I SI TINC DUBTES?
Totes les sessions seran a temps real, per lo que el formador sempre deixarà un espai de la formació per resoldre dubtes.

En el cas que els dubtes sorgeixin fora de la sessió, els alumnes disposaran d’un espai per compartir els dubtes amb tots els companys o, en el cas que sigui un dubte personal, tindrà contacte directe amb el professor a través de missatges de la plataforma.

RECURSOS D’APRENENTATGE
La organització dels continguts i materials de cada assignatura estan preparats per a que sigui un aprenentatge pràctic i d’aplicació al món laboral.

El material de cada tema es presenta de la següent manera:

– Apunts de lectura obligatòria on es resumeix tot el que ha explicat el formador en l’aula virtual

– Activitats: per consolidar continguts i/o compartir idees amb altres companys

– Informació extra pels que vulguin profunditzar (articles, vídeos,…)

 

logo_fundae-1024x613