Monitor de tècniques aquàtiques

CURS DE FORMACIÓ CONTINUADA

Certificat del Servei Públic d’Ocupació Estatal (SEPE)

50% AULA VIRTUAL / 50% PRESENCIAL

50 hores

TARRAGONA 23/07

 

TARRAGONA (L’Espai de Grup Serviesport)

Subvencionat

per treballadors/es

Requisits

Treballadors/es en actiu
Treballadors/es en situació de ERTE.
Autònoms/es
Persones a l’atur

– Ser o haver estat professional del món aquàtic (monitors, socorristes…)
– Ser o haver estat esportista federat a Natació, Waterpolo, Artística, Salts o Socorrisme

REQUISITS TECNOLÒGICS
Per a un adequat seguiment de l’activitat, cal que els assistents tinguin ordinador o dispositiu mòbil amb accés a Internet i connexió wifi adequada.

Certificats

Certificat de participació i/o aprofitament del SEPE.

Dates i horaris

TARRAGONA

Dates aula virtual: del 23/07 al 20/08
Horari: de dilluns a divendres de 9h a 11h

Pràctiques a piscina en horari de 8h a 10h. Dates pendents de definir.

Competència general

L’objectiu d’aquest curs és dotar als alumnes per tal que siguin capaços de programar, dirigir i dinamitzar activitats d’ensenyament-aprenentatge adaptades, competicions i petits esdeveniments de natació i activitats aquàtiques amb una visió saludable. També, poder aplicar proves per a la determinació del nivell de destresa aquàtica, el nivell de condició física, el nivell de condició biològica, depenent dels interessos del usuari, motivacions i el grau d’autonomia personal dels diferents tipus d’usuaris. Per últim, aplicar les tècniques de rescat aquàtic més contrastades i utilitzades en l’àmbit del salvament aquàtic i identificar els primers auxilis que es deuen prestar en el cas de lesions o patologies més freqüents i realitzar les tècniques de primers auxilis segons els protocols establerts.

Àmbit professional

Aquesta activitat es desenvolupa tant al sector públic com en el privat, dedicat a la prevenció, vigilància i rescat en centres d’activitat aquàtica: piscines convencionals, piscines naturals, parcs aquàtics… a: Ajuntaments: departaments d’esports, turisme o infraestructures. Empreses de serveis esportius. Empreses de turisme actiu. Empreses turístiques: hotels, càmping, balnearis, etc. Empreses de manteniment d’infraestructures i/o gestió esportiva. Clubs esportivorecreatius i de lleure. Gimnasos. Comunitats de veïns. Centres educatius i instal·lacions afins.

Temari

UD1: METODOLOGIA DE L’ENSENYAMENT DE LA NATACIÓ I ACTIVITATS AFINS
TEMA 1: MÈTODES D’ENSENYAMENT (PUNTS 2.5. I 3.2. ÍNDEX SEPE)
1.1. Instrucció directa
1.2. Descobriment guiat
1.3. Resolució de problemes
1.4. El joc
1.5. Exercicis pràctics
TEMA 2: HABILITATS BÀSIQUES MIG AQUÀTIC (PUNT 2.2. ÍNDEX SEPE)
2.1. Immersión/apnees/capbussades
2.2. Apnees
2.3. Desplaçaments
2.4. Salts
2.5. Girs
TEMA 3: ENTRENAMENT (PUNT 2.3. ÍNDEX SEPE)
3.1. Entrenament tècnic
3.2. Entrenament Físic
3.3. Entrenament físic en sec
TEMA 4: TEORIA DE L’ENTRENAMENT (PUNT 2.4. ÍNDEX SEPE)
2.1. Definició
2.2. Teoria de l’entrenament
2.3. Consideracions generals
2.4. Incidència i errors
2.5. Principis i objectius (PUNT 3.3. ÍNDEX SEPE)
2.6. Planificació de la vida esportiva

UD2: CLASSIFICACIÓ DE LES ACTIVITATS AQUÀTIQUES (PUNT 2.6. ÍNDEX SEPE)

TEMA 1: NATACIÓ UTILITÀRIA
TEMA 2: NATACIÓ TERAPÈUTICA/HIGIÈNICA
TEMA 3: SALUT (PUNT 2.7. ÍNDEX SEPE)
TEMA 4: RECREATIVA/LÚDICA
TEMA 5: EDUCATIU
TEMA 6: COMPETITIU

UD3: INTERVENCIÓ EN NATACIÓ I EN ACTIVITATS AQUÀTIQUES

TEMA 1: METODOLOGIA APLICADA A la NATACIÓ UTILITÀRIA (PUNT 3.1. ÍNDEX SEPE)
1.1. Proves de nivell (PUNT 2.1. ÍNDEX SEPE)
1.2. Tipus de piscines
1.3. 1a etapa
1.4. 2a etapa
1.5. 3a etapa

TEMA 2: METODOLOGIA APLICADA A la NATACIÓ COMPETITIVA (PUNT 3.1. ÍNDEX SEPE)
2.1. Escola de natació
2.2. Categorias competitives
2.3. Proves
2.4. Competicions
2.5. Material
2.6. Consideracions didàctiques (PUNT 3.4. I 3.5. ÍNDEX SEPE)
2.7. Programes d’entrenament (PUNT 3.6. ÍNDEX SEPE)

UD4: ASSISTIR COM A PRIMER INTERVINENT EN CAS D’ACCIDENT O SITUACIÓ D’EMERGÈNCIA
TEMA 1: INTRODUCCIÓ Als PRIMERS AUXILIS (PUNT 1.1. i 1.2. ÍNDEX SEPE)
TEMA 2: COMUNICACIÓ I ACTIVACIÓ DEL SISTEMA D’EMERGÈNCIA

Sectors productius

Esport
Lleure i temps lliure
Turisme

Ocupacions o llocs de treball relacionats

Monitor/a d’aparells de gimnàs
Entrenador/a de condicionament físic en les SEP de gimnasos o poliesportius
Preparador/a físic/a
Entrenador/a personal
Promotor/a d’activitats de condicionament físic
Animador/a d’activitats de condicionament físic
Coordinador/a d’activitats de condicionament físic (fitness)
Tècnic/a de suport a la preparació física d’esportistes
Instructor/a de les activitats anteriors per a col·lectius especials

Metodologia

AULA VIRTUAL COM A FORMACIÓ PRESENCIAL

Classes en directe, el més semblant a una classe presencial. Les classes estaran programades en un calendari i uns horaris on els alumnes s’hauran de connectar al mateix temps que els formador.
L’assistència als cursos és obligatòria i el registre d’assistència seran les hores de connexió a temps real a les sessions a l’aula virtual.
Segons SEPE: “Es considerarà que un alumne ha finalitzat la formació quan hagi
assistit, al menys, al 75% de la durada de l’acció formativa”

AULA VIRTUAL I FORMACIÓ PRESENCIAL

Entenem que els nostres cursos tenen un component pràctic important, és per aquest motiu que els cursos es faran un 50% de les hores en aula virtual i 50% presencials.
Sobretot és IMPORTANT que abans d’apuntar-vos a un curs reviseu la seu on es fa ja que serà el lloc de les classes presencials.

Avaluació

Avaluació continua: 70% de la nota
Avaluació final: 30% de la nota
Cada professor en funció del curs escollirà les avaluacions: exàmens tipus test, presentació de vídeos, presentació de treballs, participació en fòrums al moodle,…
Com es tracta de cursos d’especialització i que donen eines per a que es pugui implementar directament allò aprés al lloc de treball amb persones de veritat, una persona no podrà aprovar el curs si no treu un mínim d’un 7 ja que considerem que hem d’exigir uns mínims de qualitat.

Professorat

Ignacio Reyes
Entrenador Superior de la Federació Espanyola de Natació. 50 anys d’experiència tant
de nedador, com de professor de natació i entrenador professional. Ha entrenat a
nedadors des de categoria provincial fins a categoria internacional.

Preguntes freqüents

I SI UN DIA NO PUC ASSISTIR?
En el cas de que un dia no es pugui assistir, no es tindrà accés al vídeo de la formació però si que es disposaran dels continguts en format PDF.
I SI TINC DUBTES?
Totes les sessions seran a temps real, per lo que el formador sempre deixarà un espai de la formació per resoldre dubtes.
En el cas que els dubtes sorgeixin fora de la sessió, els alumnes disposaran d’un espai per compartir els dubtes amb tots els companys o, en el cas que sigui un dubte personal, tindrà contacte directe amb el professor a través de missatges de la plataforma.
RECURSOS D’APRENENTATGE
La organització dels continguts i materials de cada assignatura estan preparats per a que sigui un aprenentatge pràctic i d’aplicació al món laboral.
El material de cada tema es presenta de la següent manera:
– Apunts de lectura obligatòria on es resumeix tot el que ha explicat el formador en l’aula virtual
– Activitats: per consolidar continguts i/o compartir idees amb altres companys
– Informació extra pels que vulguin profunditzar (articles, vídeos,…)

logo_fundae-1024x613