Instrucció en ioga

 

FORMACIÓ SUBVENCIONADA PER ATURATS

Certificat de professionalitat AFDA0311 – Nivell 3
(RD 1076/2012, de 13 de julio)

CURS HOMOLOGAT PEL ROPEC

590 hores

Pendent d’assignar

data d’inici

Tarragona (L’Espai de Grup Serviesport)

Subvencionat

per aturats

Requisits

BATXILLERAT o equivalent*
*Es realitzarà prova d’accés per qui no tingui els requisits

Competència general

Programar, dirigir i dinamitzar activitats d’instrucció en ioga conforme a les directrius establertes a la programació de referència, amb les tècniques i postures específiques, dirigides a tot tipus de practicants i adaptant-les a les seves necessitats, per a la cura i millora corporal, augmentar la percepció del benestar i afavorir la realització personal, en condicions de seguretat i amb el nivell de qualitat del servei que permeti aconseguir la satisfacció dels mateixos.

Àmbit professional

Desenvolupa la seva activitat professional com a autònom o per compte d’altri dins del marc d’un programa amb activitats de Ioga, tant en l’àmbit públic, organitzacions no governamentals, fundacions, associacions, com en entitats de caràcter privat, ja siguin grans, mitjanes o petites empreses que ofereixin serveis d’oci i temps lliure, turisme i serveis relacionats amb el manteniment i cura corporal i el desenvolupament personal. La seva activitat es desenvolupa en ajuntaments, associacions, gimnasos, comunitats de veïns, centres penitenciaris, centres educatius i instal·lacions afins, empreses turístiques, hotels, balnearis, podent col·laborar en un equip interdisciplinari. En el desenvolupament de l’activitat professional s’apliquen els principis d’accessibilitat universal d’acord amb la legislació vigent.

Mòduls certificats

 • MF2038_3: Domini de les tècniques específiques de ioga – 180 hores
  • UF1916: Principis fonamentals ètics, filosòfics i místics del ioga – 50 hores
  • UF1917: Asana i pranayama – Seqüències i progressions (Vinyasa i Karana) – 90 hores
  • UF1918: Relaxació i meditació en ioga – 40 hores
 • MF2039_3: Programació d’activitats d’instrucció en ioga – 120 hores
  • UF0673: Anàlisi diagnòstic i avaluació en instrucció de ioga – 60 hores
  • UF1919: Programació i gestió de recursos en activitats d’instrucció en ioga – 60 hores
 • MF2040_3: Metodologia de la instrucció en sessions de ioga – 150 hores
  • UF0673: Anàlisi diagnòstic i avaluació en instrucció de ioga – 60 hores
  • UF1920: Disseny i direcció de sessions i activitats de ioga – 90 hores
 • MF0272_2: Primers auxilis – 40 hores
 • MP0403: Mòdul de pràctiques professionals no laborals – 120 hores

Sectors productius

Esport
Lleure i temps lliure
Turisme
Salut i benestar

Ocupacions o llocs de treball relacionats

Instructor/a de ioga
Auxiliar de suport en equips de millora de la condició física
Auxiliar de suport en equips de desenvolupament personal