Desfibril·lador Extern

Acreditació oficial del DEA.
Certificat del Servei Públic d’Ocupació Estatal (SEPE).

20 hores

Tarragona 04/11/20
Barcelona 
13/11/20

Tarragona  (L’Espai de Grup Serviesport)
Barcelona (EUROFITNESS)
Lleida (Royal Lleida)

Subvencionat
per a treballadors /es de qualsevol sector, treballadors/es en situació d’ERTO de qualsevol sector, autònoms/es
i persones a l’atur

Requisits

Majors d’edat (+18)
Treballadors/es de qualsevol sector
Treballadors/es en situació d’ERTO de qualsevol sector
Autònoms/es
Persones a l’atur

REQUISITS TECNOLÒGICS
Per a un adequat seguiment de l’activitat, cal que els assistents tinguin ordinador o dispositiu mòbil amb accés a Internet i connexió wifi adequada.

Horaris

Tarragona: del 04/11/20 al 21/11/20
Dia 4-5-6 i 10 de 16:00 a 18:00
Dia 11-12-13 i 16 de 16:00 a 17:30
Dia 21 de 9:00 a 15:00 (presencial)

Barcelona: del 13/11/20 al 28/11/20
Dia 13-14-21-22 de 08:30 a 11:30
Dia 27 de 08:30 a 10:30
Dia 28 de 9:00 a 15:00 (presencial)

Certificats

Certificat de participació i/o aprofitament del SEPE.
Acreditació oficial IES de la SALUT (en cas de superació positiva).

Competència general

L’objectiu de el curs és dotar l’alumne dels coneixements i habilitats necessàries per a prestar l’ajuda que necessiten les persones que presenten una parada cardiorespiratòria amb una formació guiada per personal expert i pràctiques amb simulacions que permetin l’alumne familiaritzar-se amb els passos i aprendre a controlar la situació i els nervis per ser eficaç en el moment d’utilitzar el Desfibril·lador Automàtic Extern (DEA).

Àmbit professional

Desenvolupa la seva activitat professional tant en el sector públic com en el privat, dedicat a la prevenció, vigilància i rescat, complexos municipals, empreses de serveis esportius, empreses de turisme, o centres de formació.*

Temari

1. Conceptes bàsics

1.1 Parada cardíaca. La cadena de supervivència.
1.2 Importància de la desfibril·lació immediata.
1.3 Els conceptes bàsics de la reanimació cardiopulmonar.
1.4 Ús de mascaretes per la ventilació boca a boca.
1.5 Tècniques de suport vital basic per l’ennuegament, control d’hemorràgies externes i posició lateral.

2. Pla d’acció.

2.1 RCP bàsica.
2.2 Desfibrilació semiautomàtica.
2.3 Dades essencials per al registre de parada cardíaca. Manteniment de un DESA.
2.4 Reanimació cardiopulmonar.
2.5 Passos a realitzar per a un pla d’acció davant d’una parada cardíaca.
2.6 Detallar el pla per a sobreviure a un infart agut de miocardi.

Metodologia

AULA VIRTUAL COM A FORMACIÓ PRESENCIAL

Classes en directe, el més semblant a una classe presencial. Les classes estaran programades en un calendari i uns horaris on els alumnes s’hauran de connectar al mateix temps que el formador. L’assistència als cursos és obligatòria i el registre d’assistència seran les hores de connexió a temps real a les sessions a l’aula virtual.

Segons SEPE: “Es considerarà que un alumne ha finalitzat la formació quan hagi assistit, almenys, al 75% de la durada de l’acció formativa”

AULA VIRTUAL I FORMACIÓ PRESENCIAL

Aquest curs té un component més teòric que pràctic, és per aquest motiu que el curs es farà un 70% de les hores en aula virtual i 30% presencials. Sobretot és IMPORTANT que abans d’apuntar-vos a un curs reviseu la seu on es fa, ja que serà el lloc de les classes presencials:

 • A Barcelona a l’Eurofitness Perill (carrer del Perill, 16, 08012 Barcelona)
 • A Tarragona a l’Espai de grup Serviesport (carrer de les Arcades s/n 43002  Tarragona)

Professorat Tarragona

MARÍA DEL CARMEN BONILLO CABALLERO

 • Diplomatura en Enfermería. Universitat Rovira i Virgili. Tarragona, 2001-2003.
 • Especialista en Cuidados Críticos. Enfermería de Cuidados Críticos. Postgrado. Universitat Rovira i Virgili. Tarragona, 2005-06.
 • Instructor de SVB + DEA del adulto por el Consell Català de Ressucitació (CCR). 2014
 • Acreditación por el IES como instructor de SVB + DEA. 2015
 • Técnicas de Inmovilización. Yesos y Vendajes Funcionales. Curso. Escuela de Ciencias de la Salud. Centro adscrito a la Universidad Complutense de Madrid. Tarragona, 2003.
 • Introducción a la investigación. Curso. Escuela de Ciencias de la Salud. Centro adscrito a la Universidad Complutense de Madrid. Tarragona, 2006.
 • Psicologia: Intel·ligència emocional .Curso. Reus, 2007.
 • Tècniques Comunicacionals i Resolució de Conflictes en personal sanitari. Curso. Reus, 2008.

MANUELA BONILLO CABALLERO

 • Diplomada Universitaria en Enfermería. Escuela Universitaria de Enfermería “Nuestra Señora del Carmen”, C. Real (1989-1991)
 • Experto Universitario en Urgencias y Cuidados intensivos. 250 horas. Universidad Complutense de Madrid. (1992-1993)
 • Experto universitario en Enfermería Legal y Forense. 250 horas. Escuelas Ciencias de la Salud (2006-2007)
 • Experto universitario en Urgencias y Emergencias. 250 horas. ECS (2007-2008)
 • Gestión de enfermería para supervisores. ECS. (2008-2009)
 • Projecte de Gestió d’Infermeria de l’Àrea Sociosanitària. ECS. 2009
 • MÀSTER EN DIRECCIÓ D’INSTITUCIONS SANITÀRIES. Fundació Doctor Robert. UAB. 60 Crèdits (2009-2010)
 • 1a Tesina—REORIENTACIÓ DELS HOSPITALS D’AGUTS CAP A LA GERIATRIA.
 • 2a Tesina—L’ÈTICA EN LES INSTITUCIONS SANITÀRIES
 • Curso de ENFERMERO/A EXPERTO/A EN INDICACIÓN, USO Y AUTORIZACIÓN DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS SANITARIOS EN CUIDADOS GENERALES DE ENFERMERÍA Y EN T.I.C. Escuela de Ciencias de la Salud. 330 horas. Universidad Complutense de Madrid. 2011
 • POSTGRADO UNIVERSITARIO EN PIE DIABETICO. IL3, Universitat de Barcelona. 2013
 • MASTER EN GESTION DE ENFERMERIA EN PRACTICA AVANZADA EN LA ATENCIÓN AL PACIENTE CRÓNICO. Escuela de Ciencias de la Salud. Universidad Complutense de Madrid. 2015
 • Curs d’Instructors en Suport Vital Bàsic+DEA. CCR. 2018
 • MASTER UNIVERSITARIO EN INVESTIGACION EN CIENCIAS DE LA ENFERMERIA. Universitat Rovira i Virgili. URV (2019-2020)

Professorat Barcelona

ANDREU MARTÍNEZ MAESO

 • Llicenciat en Medicina i Cirurgia per la Facultat de Medicina de València (1975 – 1982)
 • Titulat en Medicina Tradicional Xinesa per l’Escola Francesa d’Acupuntura Mèdica. Cursos de reciclatge al Col·legi Metges de Barcelona (1984 – 1988)
 • Curs a distancia d’Estadística aplicada a la salut UAB (1985)
 • Màster en Medicina de l’Esport. Departament de Fisiologia Facultat de Medicina de València. 1991 – 1993
 • Formador DEA pel pla nacional de RCP, habilitat per la docència DEA per l’Institut d’Estudis de la Salut de la Generalitat de Catalunya. (2014)
 • Congressos de l’especialitat de Medicina de l’Esport amb comunicacions en Poreck (Croàcia), Gambétola (Italia) i Reus (Catalunya)

Avaluació

Avaluació continua: 70% de la nota
Avaluació final: 30% de la nota

Cada professor en funció del curs escollirà les avaluacions: exàmens tipus test,
presentació de vídeos, presentació de treballs, participació en fòrums al Moodle, etc.

Com es tracta de cursos d’especialització i que donen eines perquè
es pugui implementar directament allò aprés al lloc de treball amb persones de veritat,
una persona no podrà aprovar el curs si no treu un mínim d’un 7,
ja que considerem que hem d’exigir uns mínims de qualitat.

Ocupacions relacionades

Monitor/a d’aparells de gimnàs
Entrenador/a de condicionament físic en les SEP de gimnasos o poliesportius
Preparador/a físic/a
Entrenador/a personal
Promotor/a d’activitats de condicionament físic
Animador/a d’activitats de condicionament físic
Coordinador/a d’activitats de condicionament físic (fitness)
Tècnic/a de suport a la preparació física d’esportistes
Instructor/a de les activitats anteriors per a col·lectius especials

Preguntes freqüents

I SI TINC DUBTES?

Totes les sessions seran a temps real, pel que el formador sempre deixarà un espai de la formació per resoldre dubtes.
En el cas que els dubtes sorgeixin fora de la sessió, els alumnes disposaran d’un espai per compartir els dubtes amb tots els companys o, en el cas que sigui un dubte personal, tindrà contacte directe amb el professor a través de missatges de la plataforma.

RECURSOS D’APRENENTATGE

L’organització dels continguts i materials de cada assignatura estan preparats perquè sigui un aprenentatge pràctic i d’aplicació al món laboral. El material de cada tema es presenta de la següent manera:

 • Apunts de lectura obligatòria on es resumeix tot el que ha explicat el formador en l’aula virtual.
 • Activitats: per consolidar continguts i/o compartir idees amb altres companys.
 • Informació extra pels que vulguin profunditzar (articles, vídeos, etc.)

logo_fundae-1024x613