Condicionament físic en sala d'entrenament polivalent

 

FORMACIÓ SUBVENCIONADA PER ATURATS

Certificat de professionalitat AFDA0210 – Nivell 3
(RD 1518/2011, de 31 de octubre)

CURS HOMOLOGAT PEL ROPEC

590 hores
470h hores de formació + 120h de pràctiques professionals

Lleida ja pots inscriure’t!
Tarragona en curs

Tarragona (L’Espai de Grup Serviesport)
Lleida (Royal Lleida)

Subvencionat
per aturats i amb places limitades per a treballadors

Requisits

Curs de nivell 3, és necessari tenir BATXILLERAT o equivalent*
*Es realitzarà prova d’accés per qui no tingui els requisits

Dates i horaris

Lleida: del 02/11/20 al 08/03/21
De dilluns a divendres de 9h a 15h

Competència general

Programar, dirigir i instruir activitats de condicionament físic, amb els elements propis d’una sala d’entrenament polivalent (SEP) ja siguin màquines de musculació, màquines cardiovasculars, barres, discos, halters, aparells o estris simples, realitzant la determinació inicial i periòdica de la condició física, biològica i motivacional de les persones usuàries, amb un nivell de qualitat òptim tant en el procés com en els resultats i sempre des de l’observança i promoció de la salut i el benestar.

Àmbit professional

Aquesta activitat es desenvolupa tant al sector públic com en el privat en: gimnasos, empreses de serveis esportius, patronats esportius o entitats esportives municipals, clubs o associacions esportives, clubs o associacions de caràcter social, empreses turístiques (hotels, càmping, balnearis, etc.), grans empreses amb serveis esportius per als seus empleats i empleades, centres geriàtrics o de caràcter social, federacions esportives, organismes públics d’esports (diputacions, direccions generals d’esport, etc.)

Mòduls certificats

 • MF0273_3: Valoració de les capacitats físiques – 130 hores
  • UF1703: Aplicació de tests, proves i qüestionaris per a la valoració de la condició física, biològica i motivacional – 90 hores
  • UF1704: Tractament de dades d’una bateria de tests, proves i qüestionaris de valoració de la condició física, biològica i motivacional – 40 hores
 • MF0274_3: Programació específica SEP – 130 hores
  • UF1710: Programació i coordinació d’activitats de Fitness en una S.E.P. – 30 hores
  • UF1711: Programes d’entrenament a SEPs – 70 hores
  • UF1709: Esdeveniments en Fitness sec i aquàtic – 30 hores
 • MF0275_3: Activitats de condicionament físic – 200 hores
  • UF1712: Domini tècnic, instal·lacions i seguretat en Sales d’Entrenament Polivalent (S.E.P) – 80 hores
  • UF1713: Direcció i dinamització d’activitats d’entrenament en Sales d’Entrenament Polivalent (S.E.P) – 90 hores
  • UF1709: Esdeveniments en Fitness sec i aquàtic – 30 hores
 • MF0272_2: Primers auxilis – 40 hores
 • MP0367: Mòdul de pràctiques professionals no laborals – 120 hores

Sectors productius

Esport
Lleure i temps lliure
Hoteleria i Turisme

Ocupacions o llocs de treball relacionats

Monitor/a d’aparells de gimnàs
Entrenador/a de condicionament físic en les SEP de gimnasos o poliesportius
Preparador/a físic/a
Entrenador/a personal
Promotor/a d’activitats de condicionament físic
Animador/a d’activitats de condicionament físic
Coordinador/a d’activitats de condicionament físic (fitness)
Tècnic/a de suport en la preparació física d’esportistes
Instructor/a de les activitats anteriors per a col·lectius especials