Condicionament físic en grup amb suport musical

 

FORMACIÓ SUBVENCIONADA PER ATURATS

Certificat de professionalitat AFDA0110 – Nivell 3
(RD 1518/2011, de 31 de octubre)

CURS HOMOLOGAT PEL ROPEC

630 hores

Tarragona Setembre 2020

Barcelona Setembre 2020

Lleida Setembre 2020

Tarragona (L’Espai de Grup Serviesport)

Barcelona (EUROFITNESS)

Lleida (Gimnàs Record)

Subvencionat

per aturats

Requisits

BATXILLERAT o equivalent*
*Es realitzarà prova d’accés per qui no tingui els requisits

Horaris

De dilluns a divendres de 9h a 15h

Competència general

Programar, dirigir i instruir activitats per millorar la condició física amb els elements, moviments, exercicis i les tècniques coreogràfiques pròpies de l’aeròbic, les seves variants i activitats afins; realitzar la determinació inicial i periòdica de la condició física, biològica i motivacional dels usuaris/àries i aplicar criteris de qualitat tant en el procés com en els resultats del servei i sempre des de l’observança i promoció de la salut i el benestar.

Àmbit professional

Desenvolupa la seva activitat tant en l’àmbit públic, sigui l’Administració general de l’Estat, les administracions autonòmiques o locals, com en entitats de caràcter privat, en grans, mitjanes o petites empreses, en gimnasos, empreses de serveis esportius, patronats esportius o entitats esportives municipals, clubs o associacions esportives, clubs o associacions de caràcter social, empreses turístiques (hotels, càmpings, balnearis, altres), grans empreses amb serveis esportius per als empleats/ades, centres geriàtrics o de caràcter social, federacions esportives, organismes públics d’esports (diputacions, direccions generals d’esport, altres).

Mòduls certificats

 • MF0273_3: Valoració de les capacitats físiques – 130 hores
  • UF1703: Aplicació de tests, proves i qüestionaris per a l’avaluació de la condició física, biològica i motivacional – 90 hores
  • UF1704: Tractament de dades d’una bateria de tests, proves i qüestionaris de valoració de la condició física, biològica i motivacional – 40 hores
 • MF0515_3: Coreografies – 120 hores
  • UF1705: Domini tècnic, interpretació i execució de seqüències i composicions Coreogràfiques – 50 hores
  • UF1706: Disseny coreogràfic al Fitness col·lectiu amb suport musical – 70 hores
 • MF0516_3: Metodologia i pràctica de Condicionament Físic en Grup amb Suport Musical – 180 hores
  • UF1707: Programació en Fitness col·lectiu amb suport musical – 70 hores
  • UF1708: Direcció i dinamització d’activitats de Fitness col·lectiu amb suport musical – 80 hores
  • UF1709: Esdeveniments en Fitness sec i aquàtic – 30 hores
 • MF0272_2: Primers auxilis – 40 hores
 • MP0366: Mòdul de pràctiques professionals no laborals – 120 hores

Sectors productius

Esport
Lleure i temps lliure
Hoteleria i Turisme

Ocupacions o llocs de treball relacionats

Entrenador/a de condicionament físic per a grups amb suport musical en gimnasos o poliesportius
Monitor/a d’aeròbic
Monitor/a de graons
Monitor/a de cicle «indoor»
Monitor/a de totes les activitats derivin de les anteriors o siguin similars
Animador/a d’activitats de condicionament físic
Monitor/a de les activitats anteriors per a col·lectius especials
Coordinador/a d’activitats de condicionament físic