Activitats aquàtiques per a nadons

CURS DE FORMACIÓ CONTINUADA

Certificat del Servei Públic d’Ocupació Estatal (SEPE)

100% AULA VIRTUAL

40 hores

BARCELONA 01/06
TARRAGONA 22/06

Tarragona (L’Espai de Grup Serviesport)

Barcelona (EUROFITNESS)

Subvencionat

per treballadors/es

Requisits

Treballadors/es en actiu
Treballadors/es en situació de ERTE.
Autònoms/es
Persones a l’atur

REQUISITS TECNOLÒGICS
Per a un adequat seguiment de l’activitat, cal que els assistents tinguin ordinador o dispositiu mòbil amb accés a Internet i connexió wifi adequada.

Certificats

Certificat de participació i/o aprofitament del SEPE.

Dates i horaris

TARRAGONA

Dates aula virtual: del 22/06 al 10/07
Horari: Dilluns, dimecres i divendres de 10h a 13h

BARCELONA

Dates aula virtual: del 01/06 al 18/06
Horari: Dilluns, dimecres i divendres de 10h a 13h

 

Competència general

L’objectiu d’aquest curs és dotar als alumnes per tal que siguin capaços de programar activitats aquàtiques per a bebès. En el que es prestarà molta atenció és com s’ha de treballar en la complicitat pare/mare-fill/a per tal de posteriorment poder aplicar activitats d’ensenyament-aprenentatge i activitats d’ensenyament significatiu sense oblidar que cada bebè aprèn a un ritme diferent amb la qual cosa dintre de la programació de la classe s’haurà de ser capaç d’adaptar exercicis per aquests nadons.

Àmbit professional

Desenvolupa la seva activitat professional tant en el sector públic com en el privat, dedicat a activitats fisicoesportives i recreatives.

Temari

T1: ASPECTES GENERALS DE L’ACTIVITAT AQUÀTICA (Tema 1 índex SEPE)
1. Què són les activitats aquàtiques per a bebès (que els aporta, l’aigua és necessària?)
2. Quins són els seus beneficis? (Punt 1.1. Índex SEPE)
3. Quan es pot començar?
4. Requisits de la piscina

T2: DESENVOLUPAMENT EVOLUTIU DEL NEN (Punt 3.2. Índex SEPE)
1. Primer trimestre (0-3 mesos) (Punt 3.2. Índex SEPE)
2. Segon trimetre (4-6 mesos) (Punt 3.2. Índex SEPE)
3. Tercer trimestre (7-9 mesos) (Punt 3.2. Índex SEPE)
4. Quart trimestre (10 a 12 mesos) (Punt 3.2. Índex SEPE)
5. Primer any (Punt 3.2. Índex SEPE)
6. Segon any (Punt 3.2. Índex SEPE)
7. El plor (Punt 3.2. Índex SEPE)

T3. TÈCNIQUES GENERALS DE L’ENSENYAMENT (Tema 2 índex SEPE)
1. Habilitats motrius bàsiques i continguts (Punt 2.1. Índex SEPE)
2. El material
3. Primer trimestre (0-3 mesos) (Punt 2.2. Índex SEPE)
4. Segon trimetre (4-6 mesos) (Punt 2.2. Índex SEPE)
5. Tercer trimestre (7-9 mesos) (Punt 2.2. Índex SEPE)
6. Quart trimestre (10 a 12 mesos) (Punt 2.2. Índex SEPE)
7. Primer any (Punt 2.2. Índex SEPE)
8. Segon any (Punt 2.2. Índex SEPE)

T4. ELS PARES I MARES (Punt 1.2. Índex SEPE)
1. Llibertat, experimentació
2. Comunicació
3. Respectar els temps
4. Evitar comparacions entre bebès

T5. LA PROGRAMACIÓ (Tema 3 índex SEPE)
1. L’activitat de matronatació
2. Objectius de l’activitat (Punt 1.1. Índex SEPE)
3. La sessió (Punt 2.3. Índex SEPE)
4. El perfil del monitor (Punt 1.3. Índex SEPE)
5. La fitxa del bebè (Punt 3.3. Índex SEPE)
6. Elaboració de sessions (Punt 3.1. Índex SEPE)

Sectors productius

Esport
Lleure i temps lliure
Turisme

Ocupacions o llocs de treball relacionats

Monitor/a d’aparells de gimnàs
Entrenador/a de condicionament físic en les SEP de gimnasos o poliesportius
Preparador/a físic/a
Entrenador/a personal
Promotor/a d’activitats de condicionament físic
Animador/a d’activitats de condicionament físic
Coordinador/a d’activitats de condicionament físic (fitness)
Tècnic/a de suport a la preparació física d’esportistes
Instructor/a de les activitats anteriors per a col·lectius especials

Metodologia

AULA VIRTUAL COM A FORMACIÓ PRESENCIAL

Classes en directe, el més semblant a una classe presencial. Les classes estaran programades en un calendari i uns horaris on els alumnes s’hauran de connectar al mateix temps que els formador.
L’assistència als cursos és obligatòria i el registre d’assistència seran les hores de connexió a temps real a les sessions a l’aula virtual.
Segons SEPE: “Es considerarà que un alumne ha finalitzat la formació quan hagi
assistit, al menys, al 75% de la durada de l’acció formativa”

AULA VIRTUAL I FORMACIÓ PRESENCIAL

Entenem que els nostres cursos tenen un component pràctic important, és per aquest motiu que els cursos es faran un 80% de les hores en aula virtual i destinarem el 20% restant per fer classes a nivell presencial quan l’estat d’alarma acabi.
Sobretot és IMPORTANT que abans d’apuntar-vos a un curs reviseu la seu on es fa ja que serà el lloc de les classes presencials.

Avaluació

Avaluació continua: 70% de la nota
Avaluació final: 30% de la nota
Cada professor en funció del curs escollirà les avaluacions: exàmens tipus test, presentació de vídeos, presentació de treballs, participació en fòrums al moodle,…
Com es tracta de cursos d’especialització i que donen eines per a que es pugui implementar directament allò aprés al lloc de treball amb persones de veritat, una persona no podrà aprovar el curs si no treu un mínim d’un 7 ja que considerem que hem d’exigir uns mínims de qualitat.

Professorat

Erika Soriano
Llicenciada en Ciències de l’Activitat Física i l’Esport i apassionada dels esports, entre ells la natació.

Molta experiència en el món de les activitats aquàtiques, tant a nivell personal, com competitiu i laboral. Actual nedadora i esportista participant en diverses curses atlètiques, competicions de natació en piscina i en travessies d’aigües obertes.

Laia Claverias
Llicenciada en Ciències de l’Activitat Física i l’Esport
Graduada en Fisioteràpia i Màster en Prescripció d’Exercici Físic per a la Salut
Especialitzada en programes de salut des del 2009 amb àmplia experiència en activitats aquàtiques per a nadons, enamorada de l’aigua i tots els beneficis que ofereix aquest medi, i mare de dos fills.

Preguntes freqüents

I SI UN DIA NO PUC ASSISTIR?
En el cas de que un dia no es pugui assistir, no es tindrà accés al vídeo de la formació però si que es disposaran dels continguts en format PDF.
I SI TINC DUBTES?
Totes les sessions seran a temps real, per lo que el formador sempre deixarà un espai de la formació per resoldre dubtes.
En el cas que els dubtes sorgeixin fora de la sessió, els alumnes disposaran d’un espai per compartir els dubtes amb tots els companys o, en el cas que sigui un dubte personal, tindrà contacte directe amb el professor a través de missatges de la plataforma.
RECURSOS D’APRENENTATGE
La organització dels continguts i materials de cada assignatura estan preparats per a que sigui un aprenentatge pràctic i d’aplicació al món laboral.
El material de cada tema es presenta de la següent manera:
– Apunts de lectura obligatòria on es resumeix tot el que ha explicat el formador en l’aula virtual
– Activitats: per consolidar continguts i/o compartir idees amb altres companys
– Informació extra pels que vulguin profunditzar (articles, vídeos,…)

logo_fundae-1024x613