FITNESS I ESPORT

Ciclo indoor avançat

Curs formació continuada

Certificat del Servei Públic d’Ocupació Estatal

Barcelona / Lleida / Tarragona

Pilates MAT

Curs formació continuada

Certificat del Servei Públic d’Ocupació Estatal

Barcelona / Lleida / Tarragona

Socorrisme en espais aquàtics naturals

Formació subvencionada per aturats

CURS HOMOLOGAT PEL ROPEC

Barcelona / Calafell

Socorrisme en instal·lacions aquàtiques

Formació subvencionada per aturats

CURS HOMOLOGAT PEL ROPEC

Tarragona / Lleida / Tortosa / Calafell /

El Vendrell

Monitor de tècniques aquàtiques

Curs formació continuada

Certificat del Servei Públic d’Ocupació Estatal

Barcelona / Lleida / Tarragona

Desfibril·lador extern

Curs formació continuada

Certificat pel SEPE. Acreditació oficial del DEA

Barcelona / Lleida / Tarragona

Primers Auxilis

Curs formació continuada

Mòdul Formatiu oficial dels Certificats

de Professionalitat

Curs homologat pel ROPEC

Barcelona / Lleida / Tarragona

Operacions auxiliars en l’organització d’activitats i funcionament d’instal·lacions esportives

Formació subvencionada per aturats

CURS HOMOLOGAT PEL ROPEC

Tarragona / Barcelona

Instrucció en ioga

Formació subencionada per aturats

CURS HOMOLOGAT PEL ROPEC

Tarragona

Condicionament físic en sala d'entrenament polivalent

Formació subvencionada per aturats

CURS HOMOLOGAT PEL ROPEC

Barcelona / Calafell

Condicionament físic en grup amb suport musical

Formació subvencionada per aturats

CURS HOMOLOGAT PEL ROPEC

Tarragona / Barcelona / El Vendrell