Condicionament físic en grup amb suport musical

 

FORMACIÓ SUBVENCIONADA PER A TREBALLADORS

Certificat de professionalitat AFDA0110 – Nivell 3
(RD 1518/2011, de 31 de octubre)

CURS HOMOLOGAT PEL ROPEC

630 hores

Per concretar (Tarragona)

Per concretar (Barcelona)

Tarragona (L’Espai de Grup Serviesport)

Barcelona (EUROFITNESS)

Subvencionat

per a treballadors

Requisits

BATXILLERAT o equivalent*
*Es realitzarà prova d’accés per qui no tingui els requisits

Competència general

Programar, dirigir i instruir activitats per millorar la condició física amb els elements, moviments, exercicis i les tècniques coreogràfiques pròpies de l’aeròbic, les seves variants i activitats afins; realitzar la determinació inicial i periòdica de la condició física, biològica i motivacional dels usuaris/àries i aplicar criteris de qualitat tant en el procés com en els resultats del servei i sempre des de l’observança i promoció de la salut i el benestar.

Àmbit professional

Desenvolupa la seva activitat tant en l’àmbit públic, sigui l’Administració general de l’Estat, les administracions autonòmiques o locals, com en entitats de caràcter privat, en grans, mitjanes o petites empreses, en gimnasos, empreses de serveis esportius, patronats esportius o entitats esportives municipals, clubs o associacions esportives, clubs o associacions de caràcter social, empreses turístiques (hotels, càmpings, balnearis, altres), grans empreses amb serveis esportius per als empleats/ades, centres geriàtrics o de caràcter social, federacions esportives, organismes públics d’esports (diputacions, direccions generals d’esport, altres).

Sectors productius

Esport
Lleure i temps lliure
Hoteleria i Turisme

Ocupacions o llocs de treball relacionats

Entrenador/a de condicionament físic per a grups amb suport musical en gimnasos o poliesportius
Monitor/a d’aeròbic
Monitor/a de graons
Monitor/a de cicle «indoor»
Monitor/a de totes les activitats derivin de les anteriors o siguin similars
Animador/a d’activitats de condicionament físic
Monitor/a de les activitats anteriors per a col·lectius especials
Coordinador/a d’activitats de condicionament físic