Socorrisme en espais aquàtics naturals

 

FORMACIÓ SUBVENCIONADA PER ATURATS

Certificat de professionalitat AFDP0209 – Nivell 2
(RD 711/2011, de 20 de mayo, modificado por el RD 611/2013, de 2 de agosto)

CURS HOMOLOGAT PEL ROPEC

420 hores

Per concretar (Tarragona)

Per concretar (Barcelona)

Tarragona (L’Espai de Grup Serviesport)

Barcelona (EUROFITNESS)

Subvencionat

per aturats

Requisits

ESO o equivalent*
*Es realitzarà prova d’accés per qui no tingui els requisits

Competència general

Vetllar per la seguretat de les persones usuàries de zones de bany públic en espais aquàtics naturals, de forma autònoma o integrat en un equip de rescat i socorrisme, vetllant per la seguretat, prevenint que es produeixin situacions potencialment perilloses, realitzant un vigilància permanent i eficient i intervenint de forma eficaç davant d’un accident o situació d’emergència.

Àmbit professional

Desenvolupa la seva activitat professional tant en el sector públic com en el privat, dedicat a la prevenció, vigilància i rescat en espais aquàtic naturals (platges marítimes i fluvials, rius, llacs i embassaments, entre altres); ajuntaments (equips de rescat i socorrisme i unitats d’intervenció aquàtica); empreses de serveis esportius en espais aquàtics naturals; empreses de turisme en espais aquàtics naturals i ports esportius, clubs i federacions amb activitat en el medi aquàtic.

Sectors productius

Esport
Lleure i temps lliure
Turisme

Ocupacions o llocs de treball relacionats

Socorrista en platges marítimes
Socorrista en platges fluvials
Socorrista en llacs i embassaments
Socorrista de suport en unitats d’intervenció aquàtica
Socorrista en activitats aquàtiques en l’entorn natural
Socorrista en activitats nauticoesportives