Anglès B1

 

FORMACIÓ PER ATURATS
Duració hores totals certificat de professionalitat 280h

Dret examen oficial subvencionat PET

Competència general

Utilitzar l’idioma amb certa seguretat i flexibilitat, receptiva i productivament, tant en forma parlada com escrita, així com per a intervenir entre parlants de diferents llengües, en situacions quotidianes i menys corrents que requereixin comprendre i produir textos en una varietat de llengua estàndard, amb estructures habituals i un repertori lèxic comú no gaire idiomàtic, i que versin sobre temes generals, quotidians o d’interès personal.

© 2018 Grup Serviesport, Tots els drets reservats