Anglès A2

 

FORMACIÓ SUBVENCIONADA PER ATURATS

Duració hores totals certificat de professionalitat 140h

Dret examen oficial subvencionat KET

140 hores

A concretar

Tarragona

L’Espai de Grup Serviesport

Subvencionat

per aturats

Competència general

Capacitar a l’alumnat per a utilitzar l’idioma de forma senzilla però adequada i eficaç, sent capaç de comprendre, expressar-se e interactuar, tant de forma parlada com escrita, a situacions quotidianes, que requereixin comprendre i produir textos breus, en diversos registres i en llengua estàndard, que versen sobre aspectes bàsics concrets de temes generals i que continguin expressions, estructures i lèxic d’ús freqüent.

© 2018 Grup Serviesport, Tots els drets reservats